Test kwalifikacyjny- obóz językowy - angielski

UWAGA

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy jest przysłanie testu razem z kartą zgłoszeniową. W przypadku zbyt późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania.

Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami. Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w obozie.

Nie przyjmujemy osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem.

I. Co się w tej chwili dzieje? (present continuous) Ułóż pełne zdania używając słów w nawiasach:

II. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present simple.
III. Present simple czy present continuous?
IV. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu przeszłego past simple.
V. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect.
VI. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu past simple lub present perfect.
VII. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu past simple lub past continuous.
VIII. Wymyśl i dopisz drugą część zdań tak, aby były one poprawne gramatycznie (first and second conditional).
IX. Wstaw odpowiedni przyimek tak, by utworzyć phrasal verb pasujący do kontekstu.
X. Zapisz zdania w stronie biernej (passive voice)
XI. Zamień na mowę zależną (reported speech)

XII. Uzupełnij zdania używając słów w nawiasie w odpowiedniej formie.

XIII. Proszę odpowiedzieć na pytania w minimum 4 zdaniach.