Zezwolenia

 

LEKTOR Travel jest organizatorem letnich kolonii i obozów językowych, obozów sportowych i kolonii tematycznych.

LEKTOR od ponad 24 lat jest organizatorem turystyki, wcześniej działającym jako Szkoła Języków Obcych LEKTOR  (nr 342/19).

LEKTOR Travel należy do Dolnośląskiej Izby Turystyki i posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych.

LEKTOR Travel zgodnie z obowiązującymi przepisami występuje o wydanie  zezwolenia na prowadzenie obozów i kolonii na 30 dni przed uruchomieniem pierwszego turnusu.

Gwarancja ubezpieczeniawpis do rejestru organizatorów turystykiwpis do rejestru organizatorów turystyki

 

   

Kursy językowe podczas kolonii i obozów realizowane są przez Szkołę Języków Obcych LEKTOR, która posiada Akredytację Kuratorium w zakresie nauczania języków obcych oraz wszystkie aktualne zezwolenia na prowadzenie poszczególnych placówek na podstawie stosownego zgłoszenia do Kuratorium.

Szkoła Języków Obcych LEKTOR istnieje na rynku językowym i turystycznym od 1990 roku i jest jedną z największych szkół językowych w Polsce.

Do roku 2014 SJO LEKTOR była organizatorem turystyki (zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 342/19) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych).

Obecnie organizacją obozów LEKTORA zajmuje się firma LEKTOR Travel sp. z o.o..

 

 

 

gwarancja ubezpieczeniowa
Zezwolenie na świadczenie usług turystycznych
Zezwolenie na świadczenie usług turystycznych 2015
Akredytacja
wpis do izby turystyki