Language test - Polish camp

UWAGA

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy z językiem polskim jest wypełnienie wstępnych informacji na temat nauki języka polskiego  pytania od A do F  i/lub wypełnienie testu językowego.

Osoby, które nie potrafią wypełnić testu językowego, prosimy tylko o odpowiedż na pytania od  A do F.

2.  Ułóż pełne zdania używając słów w nawiasach:

3. Napisz liczbę mnogą poniższych wyrazów:

4. Uzupełnij zdania używając wyrazów w nawiasach:

6. Uzupełnij zdania używając wyrazów: dlatego, czy, niż, albo, do:

8. Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach:

10. Wybierz poprawne wyrazy:

11. Odpowiedz na pytania w minimum 4 zdaniach:

12. Wybierz poprawną odpowiedź: